0
+
KOHTUVÄLISEID KOKKULEPPEID
0
+
HAGIMENETLUSI
0
+
MAKSEKÄSU KIIRMENETLUSI
0
+
MUID MENETLUSI

Meeskond

Meie meeskond koosneb kvalifitseeritud ja valdkonna kogemustega juristidest, kes omavad kokku üle 20-aasta töökogemust pangandussektoris, eelkõige probleemkrediidi valdkonnas. Oleme tulemuslikke võlgade sissenõudmise menetlusi läbi viinud lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu riikides.

Võlgade sissenõudmine ei ole siiski kaugeltki mitte ainus meie poolt pakutav õigusabiteenus. Lisaks sellele saame teid aidata, kui teil on lahendamist vajavaid probleeme perekonnaõiguse, pärimisõiguse, tööõiguse vmt vallas. Täpsema nimekirja meie teenustest ja valdkondadest leiate kodulehelt alapeatükist „Õigusabi“. Kui te sealt endale ka sobivat teenuseliiki ei leia, võtke meiega ikkagi ühendust ja leiame lahenduse.

Eimar Kogger


Eimar on tunnustatud õigusspetsialist (magister iur), olles alates 2003. aastast tegelenud erinevate vaidluste lahendamisega Eestis ja mujal Euroopa Liidus. Ta omab ulatuslikku kogemust võlanõuete, aga ka nt tarbijakaitse- ja elatisevaidluste menetlustes. Eimar koostab erineva sisuga lepinguid jm dokumente, mis võimalike vaidluste tekkimisel täidavad oma eesmärki.

HINNAKIRI

Pakume oma teenustele paindlikku hinnastamist ning erikokkuleppeid vastavalt asja keerukusele, mahule jms. Järgnev hinnakiri on seega indikatiivne.

 • Pankrotihoiatus alates 50 eurot
 • Pankrotimenetluse algatamine alates 70 eurot
 • Ühinemine pankrotimenetlusega alates 50 eurot
 • Esindamine võlausaldajate koosolekul alates 120 eurot/koosolek
 • Osalemine pankrotitoimkonna töös alates 120 eurot/koosolek
 • Nõudeavalduse esitamine likvideerimismenetlusse alates 90 eurot
 • Dokumentide koostamine alates 50 eurot/lehekülg
 • Juriidiline nõustamine alates 120 eurot/tund
 • Kohtuväline võla sissenõudmine tunnipõhiselt või alates 10% nõude summast
 • Maksegraafiku koostamine alates 30 eurot
 • Maksekäsu kiirmenetluse algatamine alates 50 eurot
 • Euroopa maksekäsu avalduse koostamine alates 120 eurot
 • Hagimenetluse algatamine alates 240 eurot, edasine menetlus alates 120 eurot/tund
 • Täitemenetluse algatamine alates 40 eurot/nõue

Ühe võimalusena pakume võlanõuete menetlemisel ka laekumisepõhist tasustamist, mille puhul tekib meil õigus tasule ainult juhul, kui võlgnik on raha maksnud. Tasude ligikaudseid summasid ja nende kujunemist saab lihtsalt arvutada meie hinnakalkulaatoril.

 

HINNAKALKULAATOR*

Põhivõlg

Viivisemäär

%

Võlas päevi

Viivis kokku


Menetluse algatamise tasu:

20€

10% põhivõlalt:

30% viiviselt:


Tellijale laekub:

* Tegemist on standardnäitega. Hind võib sõltuvalt töö mahust ja keerukusest muutuda. Võimalikud erilahendused.

KONTAKT

Soovite küsida spetsialistilt õigusalast nõu või parimat hinnapakkumist? Saatke meile oma küsimus ja kontaktandmed ning me võtame teiega ühendust ühe tööpäeva jooksul. Parima lahenduse leidmiseks:

 • Saatke meile küsimus.
 • Töötame läbi teie küsimuse ja võtame teiega ühendust.
 • Vajadusel lepime kokku kohtumise.
 • Saavutame sobiva lahenduse ja sõlmime kokkuleppe.

Legius Õigusabi OÜ
Rg-kood: 12587973
Telefon: (+372) 5757 0437
E-post: info[at]legius.ee
Arvelduskonto: EE187700771001892601