Võlgniku õiguste kaitse

Võlgniku õiguste kaitse

Praktikas võib sageli kohata, et võlausaldaja kuritarvitab enda õigusi võlgnevuste sissenõudmisel, nt esitades nõudeid suuremana kui need tegelikult on. Võla põhinõude hulka võidakse pahatahtlikult lisada viivis, intress või leppetrahvid ja selle läbi nõuda võlgnikult tegelikust suurema võla tasumist. Esindame teid probleemkrediidiga seotud vaidlustes võlausaldaja vastu kohtu- ja kohtuvälises menetluses, tagades teie õiguste igakülgse kaitse.

Makseraskused, mille puhul on soovitatav meie poole pöörduda, võivad olla nt:

 • eluasemelaenu, liisingu, kiirlaenu, krediitkaardi, vms võlg, nt tasumata trahv;
 • käendaja, garandi, pantija vms tagatise andja vastu esitatud nõuded.

About Legius

  You May Also Like

  0
  +
  KOHTUVÄLISEID KOKKULEPPEID
  0
  +
  HAGIMENETLUSI
  0
  +
  MAKSEKÄSU KIIRMENETLUSI
  0
  +
  MUID MENETLUSI

  Meeskond

  Meie meeskond koosneb kvalifitseeritud ja valdkonna kogemustega juristidest, kes omavad kokku üle 20-aasta töökogemust pangandussektoris, eelkõige probleemkrediidi valdkonnas. Oleme tulemuslikke võlgade sissenõudmise menetlusi läbi viinud lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu riikides.

  Võlgade sissenõudmine ei ole siiski kaugeltki mitte ainus meie poolt pakutav õigusabiteenus. Lisaks sellele saame teid aidata, kui teil on lahendamist vajavaid probleeme perekonnaõiguse, pärimisõiguse, tööõiguse vmt vallas. Täpsema nimekirja meie teenustest ja valdkondadest leiate kodulehelt alapeatükist „Õigusabi“. Kui te sealt endale ka sobivat teenuseliiki ei leia, võtke meiega ikkagi ühendust ja leiame lahenduse.

  Eimar Kogger


  Eimar on tunnustatud õigusspetsialist (magister iur), olles alates 2003. aastast tegelenud erinevate vaidluste lahendamisega Eestis ja mujal Euroopa Liidus. Ta omab ulatuslikku kogemust võlanõuete, aga ka nt tarbijakaitse- ja elatisevaidluste menetlustes. Eimar koostab erineva sisuga lepinguid jm dokumente, mis võimalike vaidluste tekkimisel täidavad oma eesmärki.

  HINNAKIRI

  Pakume oma teenustele paindlikku hinnastamist ning erikokkuleppeid vastavalt asja keerukusele, mahule jms. Järgnev hinnakiri on seega indikatiivne.

  • Pankrotihoiatus alates 50 eurot
  • Pankrotimenetluse algatamine alates 70 eurot
  • Ühinemine pankrotimenetlusega alates 50 eurot
  • Esindamine võlausaldajate koosolekul alates 120 eurot/koosolek
  • Osalemine pankrotitoimkonna töös alates 120 eurot/koosolek
  • Nõudeavalduse esitamine likvideerimismenetlusse alates 90 eurot
  • Dokumentide koostamine alates 50 eurot/lehekülg
  • Juriidiline nõustamine alates 120 eurot/tund
  • Kohtuväline võla sissenõudmine tunnipõhiselt või alates 10% nõude summast
  • Maksegraafiku koostamine alates 30 eurot
  • Maksekäsu kiirmenetluse algatamine alates 50 eurot
  • Euroopa maksekäsu avalduse koostamine alates 120 eurot
  • Hagimenetluse algatamine alates 240 eurot, edasine menetlus alates 120 eurot/tund
  • Täitemenetluse algatamine alates 40 eurot/nõue

  Ühe võimalusena pakume võlanõuete menetlemisel ka laekumisepõhist tasustamist, mille puhul tekib meil õigus tasule ainult juhul, kui võlgnik on raha maksnud. Tasude ligikaudseid summasid ja nende kujunemist saab lihtsalt arvutada meie hinnakalkulaatoril.

   

  HINNAKALKULAATOR*

  Põhivõlg

  Viivisemäär

  %

  Võlas päevi

  Viivis kokku


  Menetluse algatamise tasu:

  20€

  10% põhivõlalt:

  30% viiviselt:


  Tellijale laekub:

  * Tegemist on standardnäitega. Hind võib sõltuvalt töö mahust ja keerukusest muutuda. Võimalikud erilahendused.

  KONTAKT

  Soovite küsida spetsialistilt õigusalast nõu või parimat hinnapakkumist? Saatke meile oma küsimus ja kontaktandmed ning me võtame teiega ühendust ühe tööpäeva jooksul. Parima lahenduse leidmiseks:

  • Saatke meile küsimus.
  • Töötame läbi teie küsimuse ja võtame teiega ühendust.
  • Vajadusel lepime kokku kohtumise.
  • Saavutame sobiva lahenduse ja sõlmime kokkuleppe.

  Legius Õigusabi OÜ
  Rg-kood: 12587973
  Telefon: (+372) 5757 0437
  E-post: info[at]legius.ee
  Arvelduskonto: EE187700771001892601